דווחו לנו על בעיות ועזרו לנו להשתפר!
 
תנאי השימוש באתר
 1. השימוש באתר מוצע לגולש כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצד הגולש לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.
 2. גולש באתר הינו כל אדם העושה שימוש באתר, בין אם כמעסיק או מייצגו, בין אם כמחפש עבודה, בין אם כלקוח האתר המשלם תמורת שירותים אלו.
 3. השימוש בתכנים המוצגים באתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.
 4. אתר הוקם במטרה להוות מימשק מתווך בין קהילת מעסיקים לקהילת מועסקים. האתר איננו מעסיקו של כוח האדם המופיע בו ואינו אחראי להעסקתו או לתנאי העסקתו של מי אשר בחר להשתמש בשירותי האתר.
 5. אין בשימוש באתר משום הבטחה לקבלה לעבודה מכל סוג שהיא. התקשורת המתאפשרת בזכות האתר בין מעסיק למועסק פוטנציאלי הינה לחלוטין פרי יוזמתם של גולשי האתר והאתר אך מהווה פלטפורמה תומכת לכך. לא תהיה לגולש באתר כל תביעה כנגד האתר בגין תקשורת והשלכותיה או התקשרות מכל סוג שהוא גם כשהינה תוצר התקשורת הזו.
 6. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר .
 7. הגולש מודע לכך שלא ניתן להבטיח כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי . במצב בו נפגם השירות הניתן ללקוחות האתר המשלמים, ולהם בלבד, יעניק אתר פיצוי זהה, קרי, תוארך תקופת זכותם לשירותי האתר כמשך התקופה בה לא זכו לשירות האתר כתוצאה מתקלות שכאלו.
 8. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגים מטעמו בכתובת דוא"ל office@workoholic.co.il. צוות יעשה כל שביכולתו על מנת לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.
 9. אתר דוגל בחופש הביטוי, אך באותה העת דוגל האתר בשמירה על כבוד האדם. לפיכך, שומר האתר לעצמו את הזכות להסיר או לסרב לפרסם מעל דפיו תכנים אשר יימצאו כפוגעים בכבוד האדם, רגשותיו וזכותו לפרטיות חייו האישיים.
 10. אתר שומר לעצמו את הזכות להסיר מעל דפיו תכנים אשר יימצאו כלא נכונים ולסרב לאפשר למפרסמי תכנים אלו לעשות שימוש בשירותיו. זאת על מנת לשמור על אמינות האתר והמידע הנמסר בו. גולש המעלה באופן מודע מידע מטעה ושאינו נכון או מסולף עלול לפגוע בשמו הטוב של האתר בעיני לקוחותיו וקהילת גולשיו.
 11. כל זכויות היוצרים באתר - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של חברת וורקוהוליק – שירותי השמה בע"מ בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שמה של , שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי.
 12. עם זאת, זכויות הקניין הרוחני בתכנים הנמסרים על ידי הגולש לפרסום באתר נשארות בבעלותו. לפיכך, על הגולש להישמר שלא למסור תכנים שאינו בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר מאשר הגולש כי הנו בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנו בר-רשות להתרת פרסומם וכי כל תביעה שתקום בגין הפרסום הנ"ל אינה יכולה להיות מופנית כלפי אתר . במסירת תוכן לפרסום באתר מקנה הגולש לאתר רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתו, בכל שירותי התוכן המסופקים, ובכל מכשיר קצה.
 13. אתר יימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו האישיים של הגולש לצדדים שלישיים, אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי.
 14. עם זאת, הגולש מודע לכך כי שירותי האתר טעונים הרשמה וכי במסגרת ההרשמה יידרש למסור מידע אישי כמפורט בעמודי האתר. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הגולש להירשם לשירותים טעוני הרישום.
 15. עם רישומו במאגר המידע של אתר יהא האתר רשאי לשלוח אל הגולש מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע המפורסם על ידו ובין אם מדובר במידע שיקבל האתר לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת את הגולש. באם אין ברצונו של הגולש להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר .
 16. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לאתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
 17. אתר מתנגד לתופעת דואר הזבל ולפרסום כפוי כנגד הרצון החופשי. נאסר על הגולש להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של האתר לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, לרבות לצורך מצג כאילו נשלח דואר כזה משרתי ו/או מכתובת הרשומה בשרתי .
 18. אתר הינו אתר הדוגל באמינות עיסקית ויושר פנימי. צוות האתר ינסה לשקף מדיניות זו ככל יכולתו. בכל מצב של תלונה או טענה מתחייב צוות האתר לטפל במתלונן בזריזות, ביעילות ותוך הפעלת כללי צדק פשוטים ומובנים.
 19. בקשה לביטול עיסקת תשלום אשר תועלה על ידי לקוח, תטופל בתוך 72 שעות ובמידה ותימצא ראויה על ידי מנהל האתר, תיענה.


חזרה